ξυρόν


ξυρόν
бритва

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "ξυρόν" в других словарях:

 • ξυρόν — ξυρόν, τὸ (Α) 1. ξυράφι 2. μάχαιρα με την οποία αποκεφαλίζονταν οι καταδικασμένοι σε θάνατο 3. (κατά τον Ησύχ.) «τομόν, ἰσχνόν, ὀξύ» 4. παροιμ. φρ. «ἐπὶ ξυροῡ (ἀκμῆς)» α) σε κρίσιμο σημείο, σε μεγάλο κίνδυνο, στην κόψη τού ξυραφιού β)… …   Dictionary of Greek

 • ξυρόν — razor neut nom/voc/acc sg ξυρός masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ξυρά — ξυρόν razor neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ξυρίς — ξυρίς, ίδος και ξίρις, ἡ, και ξείρης, ὁ, και, κατά τον Ησύχ., ξειρίς, ἡ (Α) 1. είδος τού φυτού ίρις, τού οποίου τα φύλλα μοιάζουν με ξυράφι 2. στον πληθ. οἱ ξυρίδες α) (κατά τον Φώτ.) είδος υποδήματος β) (κατά το λεξ. Σούδα) «ξυρίδες καμπάγια,… …   Dictionary of Greek

 • ξύνω — και ξύω και ξυώ (ΑΜ ξύω, Μ και ξύνω) 1. κάνω κάτι ομαλό και λείο με ξέση, ξέω, λειαίνω («ξύειν κώπας», Θεόφρ.) 2. τρίβω με τα άκρα τών νυχιών ή με όργανο μέρος τής επιφάνειας τού δέρματος (α. «ξύνω το χέρι μου» β. «ξυόμενοι ἥδονται», Δημόκρ.) 3.… …   Dictionary of Greek

 • kes- (*ĝhes-) —     kes (*ĝhes )     English meaning: to scratch, itch     Deutsche Übersetzung: “kratzen, kämmen”     Material: Gk. κεσκέον (zur form κεσκίον s. Boisacq) “ oakum “ (*kes kes ); M.Ir. cīr f. “comb” (*kēs rü); O.N. haddr m. “Kopfhaar the Frau”… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • шутый — безрогий , зап., южн. (Даль), укр. шутий безрогий, комолый , блр. шута, ласкат. – об овце, болг. шут комолый , сербохорв. шу̏т, шу̏та, о безрогий , чеш. šuta kоzа, слвц. šuty, польск. szutу – то же. Недостоверно родство с греч. ξύω скребу, делаю… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Axvr — AXVR, i, ein Beynamen des Jupiters, welcher insonderheit in Italien auf dem circäischen Vorgebirge in Campanien seinen Tempel hatte. Er wird als ein unbärtiger Jüngling vorgestellet, und soll solchen Namen von ἄνευ, ohne, und ξυρὸν, ein… …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • бритва — БРИТВ|А (5*), Ы с. Нож; бритва: [язык] ˫ако бритва изъострена ГБ XIV, 43б; !!!!евда ˫ако бритву изоощрену. сплете злодѣ˫анье. (ξυρόν) ЖВИ XIV XV, 108а; ˫азыкъ твои. ˫ако бритва изострена створилъ ѥси лесть Пал 1406, 198в; то же ЛИ ок. 1425, 51 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • бричь — БРИЧ|Ь (1*), А с. То же, что бритва: и оуслыши(м) веселье и бл҃гу радо(с). въ оушеса б҃жьска въглашаему. да не буде(м) ме(ч) остръ. ни бри(ч) наостренъ. (ξυρόν) ГБ XIV, 43а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • AXUR — in quodam Pansarum familiae denario, apud Fulv. Ursinum de Famil. Roman. ubi inscr. haec, IOVIS AXUR. C. VIBIUS. C. F. C. idem est cum eo, qui vulgo Virgilio Aeneid. l. 7. v. 799. Servioque ibid. Iuppiter Anxurus, incorrupte Axurus, ab a… …   Hofmann J. Lexicon universale